Konsten att bygga ett framgångsrikt företag
För att göra ett företag framgångrikt krävs engagerade och duktiga medarbetare, och det har alltid varit vad konsultföretaget Bjerking satt i fokus. Idag arbetar företagets konsulter med projektering av allt från husbyggnationer till motorvägsbyggen.
– Vi är ett heltäckande konsultbolag inom hus-, installations- och anläggningssektorn som kan erbjuda helhetslösningar, säger VD Anders Wärefors.
Allting började strax innan andra världskriget tog slut. Den då nyutbildade ingenjören Sven-Erik Bjerking hade tidigt förstått att det skulle råda stor efterfrågan inom byggbranschen under de kommande åren. Därför startade han år 1943 sitt företag i Uppsala för att möta det stora behovet av byggkonsulttjänster i regionen. Redan från första början ville Sven-Erik skapa en arbetsplats med motiverad personal och kontinuitet. Därför lanserade han 1957 en ägarmodell där alla fast anställda erbjöds delägarskap och där inget enskilt aktieinnehav fick överstiga fem procent av det totala antalet aktier. Sven-Eriks modell tillämpas fortfarande i moderniserad form och den fungerar onekligen bra.
–Numera är vi 230 medarbetare och delägare på Bjerking. Vår huvudmarknad är Mälardalsregionen men uppdrag i övriga Sverige och utomlands förekommer också. Jag är jättestolt över våra medarbetare som är oerhört duktiga och kompetenta, säger Anders.

I korthet kan Bjerking beskrivas som ett heltäckande konsultbolag inom bygg och anläggning. Under samma tak finns en mängd olika kompetenser samlade vilket möjliggör smidiga helhetslösningar åt kunderna då arkitekter och konstruktörer kan samverka och presentera färdiga förslag.
– Vi erbjuder det som behövs för att uppnå ett gott resultat, konstaterar Anders.

Bland kunderna finns såväl privata aktörer i form av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar med mera, offentliga beställare som stat, kommuner och landsting samt olika entreprenadföretag.
–Våra medarbetare bidrar med såväl utredningar, konstruktion, projektering samt projekterings- och byggledning. Vi är även nischade inom flera mindre områden som radonundersökningar med mera, förklarar Anders.

Ett kvitto på att Bjerking har lyckats skapa ett konsultbolag med attraktiva tjänster som uppnår goda resultat är andelen prestigefyllda uppdrag som man erhållit. De har bland annat medverkat i motorvägsbygget mellan Stockholm och Nynäshamn, Nya Karolinska Sjukhuset, det exklusiva hotellet Copperhill i Åre samt flera bostadsområden i Stockholm och Uppsala. Med andra ord är det ett företag att lita på även framöver.
–Vi tror mycket på att växa organiskt och undvika växtvärk. Stockholmsmarknaden ser onekligen mycket intressant ut och där ser vi en ökad efterfrågan på våra tjänster, avslutar Anders optimistiskt.

Bjerking

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 018 – 65 11 90


Email:
anders.warefors@bjerking.se

Hemsida:
www.bjerking.se

Adress:
Bjerking
Box 1351
75143 Uppsala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN